KURUMSAL
Tarihçe
İstanbul'un farklı bölgelerinde bir çok servis hizmetine imza atan Anadolu Servis 1981 yılında Sercan Akalay tarafından kurulmuş, Anadolu Servis Ltd. Şti olarak servis sektöründe hızlı ve istikrarlı bir biçimde genişleyerek büyümüştür. Kurulduğunda İstanbul'un farklı bölgelerinde çalışmalarına başlayarak ve sonraki yıllarda ağırlıklı olarak İstanbul Anadolu yakasında servis faaliyetlerine devam eden Anadolu Servis , zaman içerisinde çözüm üretmek için tüm Türkiye içerisinde hizmet vermektedir.

37 yıldır servis sektöründe kaliteli hizmet vererek, deneyiminin de getirdiği uzmanlıkla örnek gösterilen projelere imza atan Anadolu Servis, müşterilerinin duyduğu güvenden aldığı güç ile her geçen gün büyümüş ve güvenilir bir marka haline gelmiştir.

Anadolu Servis, ''butik servis '' anlayışı ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, üstün kalitede servis anlayışı ile fark yaratıp, birlikte çalıştığı iş ortaklarına değer katmıştır.
Kurumsal Yönetim Yaklaşımı
Anadolu Servis , iş anlayışı ve yaklaşımında güven yaratan bir yönetim anlayışıyla, ilişkide olduğu tüm paydaşlara karşı şeffaf ve sorumluluk bilinciyle yaklaşmaktadır. Müşterileri, çözüm ortakları ve çalışanları arasında, güven sağlayan, hesap verebilen, şeffaf, sorumlu, adaletli ilkelerine bağlı bir yaklaşımı benimsemiştir. Kurumsal değerlerinin çalışanlar arasında en etkin şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Marka, kurumsal iletişim, teknoloji, reklam, medya, tasarım ve sosyal sorumluluk alanlarında kalıcı üstünlükler sağlamıştır. Müşteri ve yönetim arasında iletişimi sağlayarak sinerji imkanları yaratmıştır. Aidiyet duygusunu kurum bilincine aşılayarak proaktif yönetim yaklaşımını benimsemiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği
Anadolu Servis hizmet faaliyetlerini yürütürken çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini korumayı amaç bilmiş ve bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda "önce güvenlik" ilkesiyle yaklaşmaktadır.

İş sağlığı ve güvenlik önlemlerini değişen şartlara uygun hale getirmekte ve mevcut durumu sürekli iyileştirmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymaktadır.

Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik vermektedir.
Değerler ve Hedefler
Müşteri odaklı çalışma stratejisi ile "en iyi" olmayı hedefler, Sürekli gelişime kaynak yaratır,

İş ahlakını ve dürüstlüğünü ilke edinmiştir,

Müşterileri için değer yaratmıştır,

Türkiye ve Dünya için, çevreyi koruma bilinciyle davranır,

Müşterileri ve profesyonel ekibi ile empati kurarak sinerji yaratır,

Uluslararası standartlara uygun yönetim anlayışı ile servis hizmetlerini yürüterek, geliştirilmesini sağlar,

Etkin liderlik anlayışı ile insana değer veren sürekli sürdürülebilir mükemmellik seviyesine ulaşmaktadır,

Hem sektörel hem kurumsal tüm yeni gelişmeleri yakından izlemektedir,

Maksimum özveri ile güvenirliliğini en üst düzeye çıkarmştır,

Mükemmeliyetçilik duygusuyla en kısa sürede en iyisini başarmak ve bu başarıyı paylaşarak büyütmektedir,

Kazandığımız gücü Türk Hizmet sektörüne, güç katmayı hedef bilmektedir.

Anadolu servisin Vizyonu; Türk Hizmet sektöründe ülke ekonomisinin gelişiminde stratejik önemi olan projeleri ile sunduğu hizmet çatısını, her geçen gün yükselterek müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak ve her yeni projesinde etkin, gerçekçi, uygulanabilir çözümlerle akılcı ve kalıcı değerler katmaktır.

Anadolu Servisin Misyonu; Hizmet verilecek ürünün dokusuna ivme kazandıran bir güç olmaktır.

Çağı takip eden hizmet anlayışla sektörde özü koruyup yeni bir vizyon oluşturmaktır. Serviste mükemmellik, modernlik, ve teknolojinin akıllı kullanımıyla geleceğe taşımaktır. Sürekli üretken politikasıyla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmaktır.
Kalite ve Çevre Politikası
Anadolu Servis ; toplumsal sorumlulukların bilincinde, ülke hizmet sektörüne katkıda bulunarak, güvenli,dürüst servis hizmeteden bir şirket olarak aşağıdaki kalite politikasını benimsemiştir.

Türkiye'deki yaşam kalitesini yükseltmek,

Uluslararası düzeyde hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,

Her projesinde malzeme, tasarım, işçilik ve hizmet kalitesini en yüksek seviyede ilgili standartlara ve teknik şartnamelere uygun güvenli servis hizmeti yaratmak,

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlarken, satış sonrası konut sahiplerinin ihtiyaç ve isteklerini sağlamak.

Tüm projeleri kurumsal kalite yönetimi anlayışıyla sürdürmek,

Projelerine enerji katmak ve kalite politikasını sonsuz kılmak için kurum içi eğitim programları uygulamak.

Anadolu Servisin en üst düzeyde kalite politikası sağlarken, Müşteri memnuniyet sağlamayıda doğal amaç edinmiştir.

Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası alanlar yaratmak için her zaman daha iyiye...